bóng đá số

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
11
-
11
12
-
11
13
-
11
14
-
11
15
-
11
16
-
11
17
-
11
18
-
11
19
-
11
20
-
11
21
-
11
22
-
11
23
-
11
24
-
11
25
-
11
26
-
11
27
-
11
28
-
11
29
-
11
30
-
11
1
-
12
2
-
12
3
-
12
4
-
12
Tổng
00 1 1   1   1   1                   1 1     1     8
01       2     1         2     2                   7
02     1         1                   1       2     5
03       1       1 1         1       2   2     1   9
04 1               1                   1           3
05   2     1 2     1               1       1       8
06           1   2   1 1   1 1       1       1     9
07   1     1       1                           1   4
08                 1 1   1       1                 4
09   1                     1       1             1 4
10             2 1     3         1     1   1   2   11
11   1                     1 1                     3
12 1 1 1 1   1     2                       1 1 1   10
13 1     1       1   1         1       1           6
14       1           1             1         1     4
15     1   1   1     1 3     1 1             1   1 11
16       2   1     1 1 1   1       1 1             9
17             1 1         2       1       1   1   7
18 1                 1             1       1       4
19 1 1     1           1                           4
20 1   1 1                   1         1           5
21   1       1 1     2           1   1 1   2 1     11
22 1       1       1                               3
23   1   1     1           1 1 1             1     7
24 2           1               1   1   1           6
25                         1       1         1 1   4
26 1       1       2     2             1       1 1 9
27     1 1 3                     1 1   1 1         9
28       1     1   1     1                   1   1 6
29     1     1 1 1     1         1         1   1   8
30   1 1   1 2   1 1   1     1 1 1       1         12
31       1 1             1 2           1     1   1 8
32           1 1             1 1 1                 5
33     1     1       1   1     1                 1 6
34 1     1 1         1 1               1     1     7
35       1                             1       1 1 4
36                       1     2   1               4
37   1   1   1 1           1                       5
38                       1               2 2       5
39                       1 2                       3
40 1     2       1           1     1 1 1   2       10
41       1       1   1           1   1   1 1 1 1   9
42             1   2       1     1           1 1   7
43                   1 1             1 1 1         5
44   2 1       1 1   1         1   3               10
45     1                     1   2   1     1 1 1 1 9
46   1     1 2 2               1 1   1       1     10
47 1   1   1           1 1   1                 1 1 8
48 1   1                       1                   3
49 1 1                                             2
50       1         1                     1   1     4
51                                         1       1
52                         1 1 1                   3
53               1                               1 2
54                         1                       1
55         2     1           1 2                   6
56 1         1 1   1         1   1           1 1   8
57   1   1     1               1     1   1       1 7
58     1                                 1         2
59         1 1                 1                 1 4
60     1     1   2     1         1     1 1       1 9
61 2 1         1         1   1   1 1           2   10
62     1       1     1   1                       1 5
63   1 1       1       1   1     1   1 2       1 1 11
64 1                   1         2     1         1 6
65     1         1                       1   1     4
66   2         1   1 2   1         1   1 1         10
67                   1           1   1       1     4
68 1         2         1 1               1         6
69       1       1     1 1   1       1           1 7
70     2               1     2 1                   6
71   1 2   1         3       1     1               9
72 1 1     1   1                 2       1         7
73         1     1   2 2           1   1         1 9
74 1         1             1 1   1             3   8
75         1           1       1   1   1 1         6
76       1                       1       2 1   1 1 7
77           1   1     1                   1     1 5
78 1                                 1             2
79                     1     1   1       1 1       5
80                       1 2       1   1     1     6
81         1     1     1   1             1     2   7
82 1         1   1 2     1           1         1   8
83     1     1         1   1 1           1 1 1     8
84     1       1   1 1   1     1   1             1 8
85                           1 1   1     1 2     1 7
86                 1                           1 2 4
87             1   1         1         2     2     7
88   2 2                     1     1 2 1   1       10
89               1   1     2       1               5
90       1   1     1 1         1     2 1       1   9
91     1                 1         1               3
92       1     2 1 1     1   1 1     1   1 1 1     12
93 1 1     1             3 1     1   1     1       10
94         1                 1 1     1             4
95   1     1 2                 1 1 1 2     1       10
96               1   1   1               2   1     6
97         2       1                   1         3 7
98 1             1       1 1     1 1     1 1       8
99     1 1         1       1               1       5
  Bóng rổ Tỉ số bóng đá Casino game nổ hũ Cá độ thể thao Thể thao Baccarat casino Baccarat Game casino Casino game poker Game poker poker Kết quả xổ Số Miền Nam Trò chơi poker sòng bạc Trò poker xổ số Hà Nội